Een Nul op de Meter traject is

Kies uw type doelgroep

Kennisdocumenten

Cursussen

Experts

Kennisdocumenten

Huur, Koop, Koop / Huur, Monitoring, NOM-Keur, NOM-Keur, Product, Regelgeving
04-04-2017

NOM Keur is een methode die zorg draagt voor kwaliteitsborging van Nul op de Meter-producten/concepten voor nieuwbouwwoningen en renovaties. NOM-Keur waarborgt de kwaliteit van renovaties/nieuwbouwproducten aan de hand van technische specificaties en de ervaringen van de eindgebruiker, bij standaard Nederlandse klimaatcondities en een gemiddeld gebruik.
NOM-Keur, Regelgeving
04-04-2017

Dit reglement regelt het proces tot verkrijging van het NOM Keur alsmede de rechten en verplichtingen die aan het bezit ervan zijn verbonden.
Huur, Koop / Huur, NOM-Keur, Regelgeving
28-03-2017

Het NOM Keur beslaat veel onderwerpen. De volledige voorwaarden voor het verkrijgen van NOM Keur staan beschreven in het Handboek NOM Keur. Hieronder staat bij elk hoofdonderwerp uit dit Handboek een korte toelichting, met verwijzingen naar relevante documenten waar van toepassing.
Huur, Koop, Koop / Huur, Monitoring, NOM-Keur, NOM-Keur, Product
11-02-2017

NOM Keur is een methode die zorg draagt voor kwaliteitsborging van Nul op de Meter-producten/concepten voor nieuwbouwwoningen en renovaties. Lees de folder. Verder vind je hier de themabladen die verdere verdieping geven over alle aspecten van het NOM Keur.
Flora & Fauna, Koop / Huur, NOM-Keur, Regelgeving
10-02-2017

De gedragscode natuurinclusief renoveren is op 3 februari 2017 ingediend bij de RvO. Naar verwachting treedt de gedragscode in april/mei 2017 officieel in werking. Met het oog op legalisering kan door bouwers met het NOM Keur nu al worden gewerkt met de gedragscode.
Financiën, Huur, Koop, NOM-Keur, Regelgeving, Salderen, Taxatie
23-08-2016

Volg en praat me op de website van de Stroomversnelling

Cursussen

Tijdens deze workshop ontvangt u informatie over de laatste ontwikkelingen binnen de verschillende vergunningsdomeinen van Nul op de Meter, zoals de Omgevingswet, Ruimtelijke Kwaliteit, Flora & Fauna en Leges. In het tweede deel wordt de vertaalslag gemaakt van landelijke afspraken naar een eenvoudige procedure op lokaal niveau. Daar gaan we graag met u over in gesprek.

Experts

Geen resultaten